fredag 19. september 2008

Den mangfoldige lydboka

Lydbokproduksjonen har økt fart de siste årene, og på bibliotekbussene har vi stor etterspørsel etter litteratur på lyd. Kassettutgavene er satt på lager, men kan skaffes på forspørsel. CDutgavene er til glede og sorg for såvel lånere som personale. "Veldig god bok, men CD nr. 11 hadde en ripe som gjorde den ubrukbar!" " Fikk ikke hørt avslutningen! Den siste CD'en manglet og er antakelig gjenglemt i forrige låners CD'spiller..."
Vi tar nye avspillingsformer i bruk og valgmulighetene øker for låneren. Digibok? Lommelydbok (MP3)? Vi planlegger en utstilling med en aldri så liten brukerundersøkelse slik at vi kan få noen gode føringer i forbindelse med innkjøp og anskaffelse.

Ingen kommentarer: