tirsdag 7. oktober 2008

Bokbussen i skjønnlitteraturen

Bennett, Alan: "En uvanlig leser"
På sine eldre dager blir Dronning Elizabeth II oppslukt i boklesing, da hun ved en ren tilfeldighet oppdager bokbussen som stopper ved Windsor. Norman, kjøkkengutt og pasjonert bokleser, skaffer henne bøkene, og dronningen blir bare mer og mer bitt av basillen. Hun dreier enhver samtale inn på lesing, enten hun snakker med en undersått, statsministeren eller utenlandske prominenser. Etter hvert foretrekker hun lesingen framfor kongelige rutiner, noe som skaper engstelse og uro blant hoffpersoner og statsmenn. Det skal vise seg at de har all grunn til å være bekymret.


Sansom, Ian: "Bokbussdetektiven og mysteriet med dei forsvunne bøkene"
Israel Armstrong er ein ung og urban lesehest og vegetarianar frå London, på veg til Nord-Irland og draumejobben som bibliotekar. Problema startar med ein gong han kjem fram då det viser seg at biblioteket er nedlagt. Jobben er å køyre ein nedsliten bokbuss på den nordirske landsbygda, og det viser seg og at alle bibliotekbøkene er borte vekk og det blir Israel si oppgåva å spore dei opp. Svært ugjerne tar Israel opp jakta på dei bortkomne bøkene, i omgivnader fjernt frå det trygge storbylivet i London. Nynorsk tekst.

Ingen kommentarer: