fredag 22. mai 2009

Ny utstilling på Fiinbeck

Fylkesbiblioteket i Akershus er et Bok til alle-bibliotek, det vil si at vi samarbeider med organisasjonen Leser søker bok. Nå ønsker vi å markere dette med en utstilling på bussen.

Leser søker bok sørger for at det blir gitt ut tilrettelagte bøker, blant annet ved å gi støtte til forfattere, illustratører og forleggere. De arbeider også for at det skal være enkelt å finne tilgjengelige bøker, både i handel og på bibliotek.

Det finnes mange som ikke greier eller orker å lese selv tilrettelagte tekster. Det kan skyldes at synet eller konsentrasjonen svikter eller at man har kognitive vansker, for eksempel demens eller utviklingshemming. For at disse også skal få et litteraturtilbud, kan Bok til alle-bibliotekene tilby leseombud som kan lese høyt for dem. Biblioteket hjelper leseombudene med å finne bøker som egner seg til formidling. Leseombudene kan rekrutteres blant mennesker som allerede arbeider med disse gruppene og blant frivillige. Høytlesingen foregår på ulike institusjoner, for eksempel alders- og sykehjem, bofellesskap, psykiatriske dagsentre og lignende. I tillegg til å koordinere satsingen på Leser søker bok i Akershus har Fylkesbiblioteket i Akershus en egen samling av tilrettelagte bøker som vi nå har stilt ut på bokbussen sammen med informasjon om Leser søker bok og leseombudsvirksomheten.

Ønsker dere å bli Bok til alle-bibliotek, ta kontakt med Cecilie Weinholdt eller Leser søker bok.


Ønsker du å bli leseombud - ta kontakt med ditt nærmeste bibliotek!


Bok til alle-bibliotekene i Akershus er:

Bærum bibliotek - Bekkestua filial

Bærum bibliotek - Sandvika filial

Enebakk bibliotek

Frogn bibliotek

Fet bibliotek

Lørenskog bibliotek

Oppegård bibliotek

Ski bibliotek

Skedsmo bibliotek

Ullensaker bibliotek


Ingen kommentarer: