tirsdag 29. september 2009

Bokbussen - et kulturminne

I anledning kulturminneåret 2009 presenteres hver uke et kulturminne - og i uke 37 var det nettopp Bokbussen som fikk denne hedersbetegnelsen. Sekretariatet for Kulturminneåret sier bl.a. i begrunnelsen: Folkebibliotekene har hatt stor betydning for kunnskap og kulturformidling i Norge. Fra tida rundt 2. verdenskrig har mobile samlinger vært en del av norsk bibliotekvirksomhet. Busser, biler og båter har oppsøkt mennesker i både byer og distriktene. Kjøretøyene har i seg selv vært tydelige i lokalmiljøene, og tilbudet har hatt betydning for dagliglivet til tusenvis av mennesker. Innholdet har fornyet seg i takt med utviklingen i bibliotekenes tilbud og vår multimediale hverdag preger også bokbussene. Nye former for media og tjenester tilbys sammen med det tradisjonelle boktilbudet og sammen med moderne informasjonsteknologi skulle det se ut som om Bokbussen fortsatt er "liv laga".
Et truet kulturminne - javel - nedleggelser over det ganske land er et faktum. Men nye gjenoppstår og noen består og lever i beste velgående, så her i Akershus ser vi fortsatt gode muligheter for den mobile bibliotekdriften. Og med stadig økende utlån og en voksende lånermasse, ser vi lyst på framtida!

torsdag 10. september 2009

Ukens kulturminne

Bibliotekbussene er ukens kulturminne! Hør mer i Nitimen NRK1 fredag 11.9.!