tirsdag 6. juli 2010

Leseåret 2010Litteraturfestival i Akershus

I Akershus går alle de 22 folkebibliotekene og fylkesbiblioteket sammen om å arrangere Litteraturfestival i uke 43. Vi ønsker å markere Leseåret og få økt oppmerksomhet om hva moderne folkebibliotek kan tilby til mennesker i alle aldre og interesseområder. Arbeidet med utarbeiding av felles logo og profileringsmateriell er i gang, og vi håper at dette kan brukes også senere år. I tillegg til målet med å få til en bra festival med oppmerksomhet fra presse og nye og gamle brukere, ser vi at arbeidet gir sideeffekter som økt kjennskap til andre bibliotek i fylket og kompetansebygging.
Bibliotekbussene vil selvsagt også være med på litteraturfestivalen!