fredag 12. august 2011

Festivaldag 2


Fredag 12.8.: Dagen åpnet med et fint foredrag om mobile bibliotektjenester i Tyskland med en vektlegging på området Schleswig-Holstein. Deretter fikk vi en innføring i en "mobil virkelighet" som var ukjent for de fleste: det kinesiske prosjektet "The Joy of Learning mobile library". Bakgrunnen er kort beskrevet slik: Kinas kraftige vekst har ført til raskt voksende byer med fattige arbeidere som kommer dit det er arbeid, særlig i byggebransjen. Ikke uventet fører dette igjen med seg fattige bydeler, slum, uten noen form for kulturelle tilbud, knapt nok skoletilbud. Skolene holder til i dårlige hus uten noen faciliteter, lærerne på disse skolene får dårligere betalt enn lærerne i det offentlig skolesystemet, og disse skolene aldri noe bibliotek. I tillegg er det altfor store avstander og altfor høye kostnader forbundet med å oppsøke offentlige kulturtilbud.
Dette spennende prosjektet, som settes ut i livet ved skolestart, er et samarbeid mellom KONE corporation Centennial Foundation og avisen Bejing Times. Prosjektet drifter en truck som er bygget om til et mobilt bibliotek, som er Folkerepublikken Kinas aller første. Trucken vil besøke flere av Kinas store byer og være et tilbud til skoleelevene i slumområdene. En profesjonell bibliotekar, noen frivillige med opplæring på området, samt lærere og forfattere vil stimulere til gleden ved å lese og oppmuntre til å delta på og lede kulturaktiviteter etter skoletid.

Ingen kommentarer: