søndag 14. august 2011

Festivaldag 3


Lørdag 13.8.:Anders Gistorp holdt åpningsforedraget: "Mobil bibliotektjeneste i Falkenberg kommune: Prosessen med å skape noe nytt". Det var spennende å høre om den store omveltningen som hadde funnet sted i Falkenberg. Biblioteksystemet ble totalt reformert; vekk med et utall filialer - også kalt statiske bibliotek - og inn med to mobile enheter: en truck-modell - "Ugglan" i tillegg til lille lette "Humlan". I stedet for å investere i én stor buss, fikk en her to mobile enheter i prisen for en. Karosseriene hjemmebygd i Skåne. Begge enhetene var kreativt og vel gjennomtenkt utformet. Ian Stringer holdt et morsomt og levende foredrag om the Super British Mobile Library. Det er bare å gi seg over...Deretter var det Portugal sin tur - Nuno Marcal framsto som en brobygger, en kultur- og litteraturformidler med en stor respekt for sine lånere og en genuin glede over å knytte forbindelser mellom mennesker. Hans lånere var hans venner. Fra Danmark fikk vi vite mer om prosjektet "Good life in the rural areas in Denmark". Mobil bibliotektjeneste er et av de viktigste virkemidlene man har for å skape det gode liv! Er ikke det flott, da? Avslutningsvis fikk vi en visuell tur med Finland eneste bokbåt. En mobil tjeneste som foregår i tidsrommet mai til oktober, til hundrevis av øyer med få men lesende fastboende. Bokbåten lå også ved "kai" utenfor konferansehotellet, så vi fikk lov til å komme ombord. Så var det bare "takk for nå" som gjensto, og vi fikk vite at vi hadde vært med på en rekordfestival denne gangen, både når det gjelder antall deltakere og antall frammøtte bokbusser. Det er nå så, men det aller beste var at dette har vært en veldig hyggelig og faglig bra festival, med mange gode foredrag og konferansefaciliteter som gjorde alt så lett og enkelt. Og i "festivalgata" sydet det av liv i det fine sensommerværet. Det ble - som vanlig - knyttet mange gode relasjoner mellom bokbussfolk fra 16 land.

Ingen kommentarer: