torsdag 1. september 2011

Mobile Library Festival

Festivalen som fant sted i Åbo (Turku) var et skikkelig startskudd for høstsesongen for bokbussfolk fra hele Europa! Idéutveksling i stort format, inspirasjon og samhold. Den mobile bibliotektjenesten drives på svært mange ulike måter og med ulike midler, men målet er det samme: litteratur- , kultur-, og informasjonsformidling der folk bor.
Dere kan se noen av bildene våre her

Ingen kommentarer: