torsdag 4. april 2013

Personalet anbefaler. Joyce Carol Oates: Vi var familien Mulvaney

Denne ble skrevet så tidlig som i 1996 og blir sett på Joyce Carol Oates’ gjennnombrudd. Og  altså først nå oversatt til norsk.
Familien Mulvaney, mor, far, tre gutter og en jente, er sjarmerende og godt likt, bor på gården High Point Farm. Faren har sitt eget firma – han er taktekker – moren er antikvitetssamler. De er jordnære og hardt arbeidende, sammensveiset og muntre, glad i hverandre. Selv husdyra  synes harmoniske og blir elsket for sin egenart. Alt er perfekt. For perfekt?
For tragedien rammer: vi skjønner fort hva det dreier seg om, så jeg røper ikke for mye: Marianne blir voldtatt av en medstudent på et skoleball.
Denne skjebnesvangre hendelsen setter familien helt ut av spill,  hele familielivet går så å si opp i liminga.
For voldtektsofferet Marianne er ikke lenger familien et fullkomment trygt sted, og hun må som mange voldtektsoffere, bære en dobbelt straff. Vi ser også hvordan et individ er i stand til å hente fram en enestående overlevelsesevne og kampvilje. Leseren ser etter hvert alle familiemedlemmenes svakheter og ikke minst svik. Og Oates skildrer dem slik at vi kan føle empati med den alle og på en måte forstå dem.

Tone Sandum Lindh